kozos-eg-uzen-az-univerzum

Természetfölöttinek tartott képességekkel bíró papok és szent emberek, titkos tudást és tanításokat őrző rendek – ezek a misztikusnak tűnő dolgok mindig is részei voltak az emberek képzeletének. 

A titkos tudás lényege az istenek formálásának képessége” – hangzik egy ősi tanítás. Elsőre meghökkentőnek tűnhet ez a kijelentés, pedig ha jobban belegondolunk: ez minden ima, égi fohász alapgondolata. Azért fordulunk az istenünkhöz, mert abban reménykedünk, hogy imáink meghallgatásra találnak, és természetfölötti támogatást kapnak a terveink, szándékaink, vágyaink. Vagyis a fohászainkkal befolyásolni próbálunk valamit, amit magunknál hatalmasabbnak és erősebbnek gondolunk.

A természeti népek, az ősi civilizációk jellemzően számtalan istent tiszteltek. Az élet minden fontos területének megvolt a maga istene. Komplex történetek kapcsolódtak egy-egy istenhez, ezek azt is meghatározták, hogyan kapcsolódik az adott természfölötti lény az emberek életéhez. Minden isten egy saját eszmerendszert (igazságot) képviselt, amelyek sokszor harcban állnak egymással. Ezek az igazságok azonban nem függetlenek tőlünk, hanem az emberi gondolatokat tükrözik vissza.

Az istenek, mint kollektív mentális mintázatok

A mi felfogásunk szerint az istenek lényegében az emberi civilizációt formáló kollektív mentális mintázatok (tudatos és tudattalan emlékek, történetek) szimbólumai. A papság mindenkori feladata az volt, hogy az embereket e szimbólumokon keresztül összekösse a kollektív mélytudattal, és ezeken a mentális gyökereken keresztül formálják az anyagi valóságot.

A keresztény vallást monoteistának szokás nevezni, pedig csak egy erősebb és (a kezdetekben) letisztultabb hierarchiát vitt ebbe a szimbólumrendszerbe. Ugyanúgy tükrözi a különböző igazság-rendszerek harcát (Isten vs. Lucifer), és ugyanúgy megtalálhatóak benne az élet különböző területeinek szimbolikus képviselői, csak itt nem isteneknek, hanem arkangyalnak, védőszentnek stb. hívjuk őket.

Az ember nagyon korán felismerte az élet működésének alapjait: az anyagi valóság, az elme (gondolatok-érzelmek) és a kollektív mélytudat mentális rendszerei közötti kölcsönhatásokat. A történelmi kihívás, hogyan lehet ennek az egyébként nem túl bonyolult, de mégis nehezen megismerhető hármasságnak a jellemzőit mindenki számára érthetővé tenni. Erről szól a vallások és filozófiai eszmerendszerek története.

Titkos tanítások

Az ember ugyan mindig törekedett arra, hogy jobban megismerje a természetfölöttinek tartott kollektív mélytudat működését, ugyanakkor tartottak is attól, hogy egy-egy hatékonyabbnak tűnő technika rossz kézbe kerüljön, és önös célokra használják fel.

Kigondolunk valamit, és a gondolatunkat cselekedetté alakítva közvetlenül is formáljuk az anyagot. Az anyagban szerzett tapasztalatok pedig visszahatnak a gondolatainkra. Ugyanakkor azok a gondolatok, amelyek közös érdekek mentén formálódnak, egyben kollektív mélytudati mintázattá is válnak. A kollektív mélytudatban kialakuló mentális erőterek viszont generációkon keresztül hathatnak az emberi gondolkozásmódra és ösztönös viselkedésre. De nem csak arra, hanem közvetlenül formálják az anyagi világ struktúráit is, pontosabban azt, ahogy és amit érzékelünk belőle.

Ez a kölcsönhatási rendszer az anyag (tér), a gondolatok-érzelmek (elme) és a kollektív mélytudat (hiperelme) hármassága. Akit ennek a tudományosabb megfogalmazása és háttere érdekel, utánaolvashat a PSYNET oldalán.

A mélytudat világában elmerülő papnők, papok és szerzetesek között mindig voltak, akik olyan megoldásokat, technikákat fedeztek fel, amellyel e hármas körforgás és kölcsönhatás hatékonyabbá tehető. Ők értették a lényeget és a miérteket, de egy hozzánemértő külső szemlélő csak a technika anyagi világra gyakorolt hatását érzékeli, hiszen azon van a fókusza. Ezért a tudást inkább rejtve tartották és csak a szintén beavatottaknak adták tovább.

A hatalomért vívott harc évezredeken át az anyagi világ fölötti ellenőrzésért vívott küzdelem volt. A térért folyó háború, amelyben az elme csak eszköz volt, a kollektív mélytudat világa pedig egy ismeretlen, természetfölötti hatalom, amelyhez minden háborúzó fél támogatásért esdekelt.

A 21. században talán először válnak feleslegessé a titkok. Megérthetjük a világ működését, és azt, hogy milyen szerepet játszanak a gondolataink és érzéseink a tér, a jövő (és a múlt) formálásában.

Köszönjük, ha megosztod.