a-kozos-eg-rendje

Mi a Közös Ég Rendje?

A Közös Ég Rendje az emberiség több ezer éves történelmi tapasztalatain és a modern pszichológia felismerésein alapuló szakrális életvezetési rendszer és metafizikai világkép. Központi témája a Közös Ég, ami megfeleltethető a Jung-i tudatmodellben a a “kollektív tudattalannak” és a „határtalannak“.

A Közös Ég Rendje egy formálódó közösség, ahol közösen keressük a spirituális válaszokat az élet kérdéseire. Ahol a hit nem egy dogma, hanem egy közös belső motiváció, ami általunk és értünk kel életre.

Egyidős az emberiséggel

A létezés eredetének és céljának, értelmének a kutatása, megismerésének a vágya egyidős az emberiséggel. Minden korszak és kultúra kitermeli a saját hitvilágát, amely válaszokat ad az eredet és a cél kérdéseire. A többség rendszerint megbékél a válaszokkal, de mindig vannak kételkedők, akikben nem áll össze a teljes kép, és tovább keresnek, más válaszok után kutatnak.

A hitvilágot, a hitrendszert itt a lehető legtágabban kell értelmezni. A hit azoknak az információknak az összessége, amit az életünkre nézve mérvadóként, iránymutatóként, igazságként ismerünk el. Ezen információk segítségével adunk válaszokat arra, mi miért létezünk, mit akarunk az élettől, mit tartunk jónak és rossznak. Nem csak a vallások képviselnek komplex hitrendszereket, hanem minden eszme, ami kijelentéseivel, gondolataival válaszol ezekre a kérdésekre. A hit önmagában nem jó és nem rossz, egész egyszerűen a stabil emberi pszichés működés része. Hitrendszereket ugyanúgy használunk a világ jobbítására, mint rombolásra és pusztításra. 

Hitre tehát szükségünk van ahhoz, hogy stabil lelkiállapotban éljünk. A gondolatainkat, érzéseinket tudatosan és tudattalanul is átható világítótorony, amely mutatja az utat a környezetünkből érkező impulzusok növekvő káoszában.

Közösségeket inspirál

Lehet-e a hitnek bármilyen szerepe, ami túlmutat az egyéni pszichés tér stabilizációján? Igen. A hitrendszerek kollektív – sok ember által elfogadott – elemei közösségeket inspirálnak, fognak össze. Népek, érdekcsoportok, vallási közösségek, klubok gyűlnek össze a közös hit szimbólumai, szlogenjei, eseményei köré. A kollektív hit képei és üzenetei az emberi civilizáció elsődleges közösségépítő erőforrását jelentik. 

Van olyan, hogy egyetemes, mindenki által befogadható hit? Röviden: nincs. Minden ember eleve más-más hitrendszerrel vág neki az életnek. Olyan egyedi mentális szűrőkkel születünk e világra, amelyeknek köszönhetően a bennünket érő hatásokat annyiféleképp értelmezzük és dolgozzuk fel, ahányan vagyunk. Az, hogy ugyanabban hiszünk, csak jótékony általánosítás. A mélyben kutatva kiderül, hogy ahány keresztény, muszlim, zsidó, kommunista, nacionalista, ateista, annyiféle világkép és hit. Lesznek hasonló meghatározások, szimbólumok, képek, ezek miatt érzik magukat egymáshoz tartozónak. Ezek kötnek össze. De mindig lesznek olyanok is, amik elválasztanak.

Összeköt

Akkor egyáltalán mi az értelme annak, hogy törekedjünk a közös hitrendszerek megalkotására? Mert ezek lehetővé teszik, segítik, hogy a hasonló belső világgal, motivációkkal rendelkezők egymásra találjanak, hatékonyabb életközösségeket alkossanak.

Mi, a Közös Ég Rendjének alapító hosszú évtizedek során sem találtuk meg azt az eszmét, azt a hitet, amely túlmutatva egyéni hitvilágainkon válaszokat ad a kérdéseinkre. Nem találkoztunk olyan hitrendszerrel, olyan szimbólumokkal és üzenetekkel, amelyekkel minden téren azonosulni tudtunk volna. Ezért döntöttünk egy új szakrális rendszer és közösség megalapításáról. Egyelőre csak az alapkövét tettük le, az első gondolatokat, mert azt szeretnénk, hogy a hitünk templomát közösen építsük fel azokkal, akik azonosulnak a gondolatainkkal.

Köszönjük, ha megosztod.